Kjelsås IL advarer sterkt mot å fjerne parkeringsplasser i Neptunveien ved Grefsen stadion

Postet av Kjelsås Idrettslag den 12. Jun 2023

Foto: Bymiljøetaten / Illustrasjon

Vi er kjent med at å fjerne p-plasser i Neptunveien forbi Grefsen stadion for å lage en hindringsfri trasé for syklister er et forslag fra noen få som har fått gehør hos Bymiljøetaten.
 
Grefsen stadion er et sted som tar imot flere tusen barn og unge hver uke. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening og kamp. Må du kjøre bil oppfordrer vi til samkjøring.  Vi har 4000 medlemmer og av dem er 3000 barn og unge. Idrettslaget samler dem til aktivitet og sosialt samvær i ordnede former. Kjelsås ILs visjon er å gjøre området til et enda bedre sted å bo. I første omgang for våre medlemmer og deres familier. Sekundært for øvrige beboere. Forslaget om å fjerne p-plasser i Neptunveien forbi Grefsen stadion for å lage en slags snarvei for syklende som øker hastigheten, mener vi er farlig. 

Forslaget om å fjerne p-plasser kommer jo nettopp for å kunne sykle raskere. Vi vet fra andre steder i byen at farten øker betraktelig når p-plasser fjernes. Å lage en motstandsfri rullebane forbi Grefsen stadion vil være livsfarlig for gående i alle aldre.

 1. Fare for skadelig fartsøkning både blant syklister og fra biltrafikk
  I dag holdes farten nede. Dagens gatebilde fungerer godt og hastighetsbegrensende for alle trafikanter. Det bidrar de parkerte bilene til i stor grad. Fartsgrensen er 30 km/t - noe som er oversiktlig for barn og unge som ferdes i området. Vi vet fra andre steder i byen at dersom alle parkerte biler fjernes, blir det mer luft i gaten og farten øker betraktelig. Det gjelder både for sykkel, mc, scooter og bil. Fartsdumper vil kanskje hindre at bilister kjører fortere. Men det vil langt fra stoppe betydelig økt fart fra syklende. Fra fartskontroller avholdt i Oslo i år vet vi at syklister i langt mindre grad enn bilister respekterer fartsgrenser eller lysregulering. At Neptunveien skal være enveiskjørt for bilister, men åpen for toveis ferdsel for syklister, gjør trafikkbildet så komplisert og uoversiktlig at vi ikke kan forstå at forslaget i det hele tatt er fremmet. Kjelsås IL frykter det blir direkte farlig om Neptunveien blir en fartsfremmende sykkeltrasé.
   
 2. Frafall øker / barn begynner ikke med aktivitet / familielogistikken går ikke opp
  Å fjerne parkeringsplasser i den lille gatestubben Neptunveien langs Grefsen Stadion vil føre til at familier med små barn som bor langt unna - som i Solemskogen, Lachmannsvei, Morellbakken, Disen med flere - vil få langt større utfordringer med å få sine hverdagsliv til å gå opp. Barn må ofte ledsages av foreldre/foresatte. De er i arbeid. Det går ikke kollektivtransport fra hele vårt område slik at man overhodet kan rekke å frakte seg til stadion. Barna er for små til å sykle selv. Vi kan ikke forvente at de og foreldrene sykler året rundt. Foreldrene må ledsage sine barn. De kan ikke forlate hallen. Med dette i mente er det selvsagt umulig å forvente at folk i hverdagen skal rekke å gå til og fra aktivitet.
  Oslo kommune har et mål om at 25% av befolkningen skal sykle. I dag er denne andelen 6%. Det betyr at 94% ikke sykler og dermed får store problemer med å kunne ledsage sine barn til aktivitet i Kjelsås IL. Det er i tillegg svært få som i realiteten har behov for nok en sykkeltrasé akkurat her.
   Uansett vil en fjerning av p-plasser i Neptunveien føre til at aktivitet ikke starter og vi antar at barn som lever under fattigdomsgrensen kan være noe mer utsatt. Det må kunne parkeres ved Grefsen stadion slik at foreldre med behov kan ledsage sine barn. Særlig de aller minste.
   
 3. Vender ryggen til den eldre delen av våre medlemmer og frivillige
  Kjelsås IL har et frivillighetskorps. De er livsviktige for oss, og miljøet de skaper for oss og hverandre er unikt. Jobben de gjør er uerstattelig i en tid der frivilligheten også har utfordringer. Å fjerne parkeringsplasser er det motsatte av en håndsrekning til dem. Mange av disse er eldre. De er nokså spreke, men de blir ikke yngre. For å komme til stadion er det som tidligere nevnt ikke et alternativ med kollektivtransport da det ikke går slik transport til stadion. Samtidig er frivillighet og oldermannsligaen et sosialt samlingspunkt for våre eldste medlemmer og frivillige. Det finnes svært mange samfunnssosiale argumenter for å kjempe for at de skal kunne komme til stadion så lenge som mulig.
    
 4. Færre på kamper - diskriminering av Kjelsås IL, og fotballen spesielt, å fjerne all parkering
  Kjelsås IL har et lag i Postnord-ligaen for herrer. Det er nivå 3 i norsk fotball. Vi lever av at det kommer publikum på kamper. Vi ønsker å drive godt og ha en bærekraftig økonomi. Da er vi avhengig av å være så inkluderende at noen kan kjøre til stadion og parkere der. Enhver arena har noen p-plasser tilgjengelig. Vi er en nabolagsklubb. Vi befinner oss i et boligområde. Vi har ingen mulighet til å etablere andre løsninger. Heldigvis må de færreste av publikum kjøre til kamp. Men noen må det. Det vil være å diskriminere både dem og Kjelsås IL og fotballsatsingen i klubben i forhold til andre lag i Oslo om vi ikke kan tilby noen form for parkering ved vår stadion.
   
 5. Rushtidsproblematikk - bil- og sykkeltrafikken er høyest samtidig som barna skal til og fra Grefsen Stadion
  Hovedbruken av en evt sykkeltrasé vil foregå i korte tidsrom. Dessverre er tidsrommene hovedsakelig sammenfallende med tidspunktene der Kjelsås IL har aktivitet for sine yngste medlemmer. Og det sammenfaller med at barn går til skolen.

Forslaget om å fjerne p-plasser kommer jo nettopp for å kunne sykle raskere. Vi vet fra andre steder i byen at farten øker betraktelig når p-plasser fjernes. Å lage en motstandsfri rullebane forbi Grefsen stadion vil være livsfarlig for gående i alle aldre. Særlig for barn og eldre. Vi vet at syklistene sykler fortere nå. Mange har større og mye tyngre el-sykler eller lastesykler. I det hele har vi en sykkeltransport som har endret seg betydelig i negativ retning når det gjelder vekt og fart. 

At noen få syklisters forslag/behov skal sette andre mennesker i fare og fortrenge barn og unges deltakelse i idrett, eldres frivillighet og hindre oppmøte på kamper må vi som driver organisert idrett og frivillighet i vår bydel protestere mot. Vi vil oppfordre kommunen til å finne alternative løsninger.

Kjelsås IL setter spørsmålstegn ved hele forslaget, og Bymiljøetaten bør kanskje spørre seg om man her skaper et problem for lokalmiljøet og lokalidretten der svært få eller ingen i dag har noe problem? At en håndfull syklister ønsker seg mer hindringsfri ferdsel i den ene eller andre gatestubben er ingen begrunnelse for å skape så store utfordringer og fare for byens barn og unge, deres familier samt bydelens lokale idrettslag.


Erik K. Normann
Styreleder

Truls Nygaard
Daglig leder


Se også NAB.no - (+sak) - https://www.nab.no/vil-fjerne-all-parkering-langs-idrettsklubben-og-banen-skikkelig-darlige-nyheter/s/5-143-375866


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.