Langsetløkka / Varmestua

Langsetløkka er inngangen til Nordmarka. 

Her er det alltid mye folk og gode treningsfasiliteter. Vi har også vårt klubbhus her. Dessverre er det dårlige trafikale forhold og svæert begrenset med parkering  i omådet. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle. Kjører du bil oppfordrer vi til samkjøring.

Varmestua leies ut til konfirmasjoner, skoleavslutninger, bursdager, minnesamvær o.l. rolige sammenkomster. Passende antall personer for selskaper er inntil 30 – 36 avhengig av type bespisning. Varmestua er fullt utstyrt til 48 personer.

Varmestuas førsteetasje benyttes til barnehage på dagtid og rutinemessing renhold vil finne sted mandag, onsdag og fredag på sen kveldstid de uker av året som barnehagen er i drift.

Forespørsel om leie kan sendes på e-post til varmestua@kjelsaas.no eller på telefon til Knut Feiring på tlf: 47 41 74 10. Husk å angi type arrangement ved henvendelser på e-post.

Interne brukere av Varmestua kan kontakte langrenn@kjelsaas.no for reservasjoner.

Priser

  • Fredag/ lørdag kveld, selskaper på dagtid 2.250,-
  • Konfirmasjoner mv (kveld + dagtid) 3.000,-
  • Kortvarige arrangementer kveld og lørdag/søndag formiddag. (inntil 4 timer) 750,-
  • Idrettslige arrangementer, pris etter avtale