Stadionhallen

Hallen ligger på Grefsen stadion og ble bygget på dugnad av idrettslaget i 2010/11.

Den er godt utstyrt med bla. matter, springbrett, tjukkas, airtrack, musikkanlegg, bukk, benker med mer.

  • Hallstørrelse 40x20m inkl. lageret 
  • Gulvbelegg, sportsdekke
  • Basketkurvene kan reguleres i høyden, de på hovedbanen er med motor
  • Håndballmål
  • Ringer
  • Klatretau
  • Bom
  • Hallen kan deles i to med motorisert vegg
  • Hjertestarter og førstehjelpsskrin

God ventilasjon behandler ca. 10m3/hm2 og luften varmer også opp hallen på vinteren.

En treningstime varer 55 minutter. De siste 5 minuttene skal brukes til rydding/rigging og kan med fordel overlappes. Slik at neste lag kan begynne til riktig tid.

Parkering
Det er begrenset med parkering  i området. Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til trening og kamp. Kjører du bil oppfordrer vi til samkjøring.  

Ledig kapasitet på dagtid og noe ledig kapasitet i helger. For leie ta kontakt telefon 9191 1913 eller e-post kontoret@kjelsaas.no