Innkalling til årlig møte orientering

Postet av Kjelsås IL - Orientering den 27. Jan 2022

Orienteringsgruppa i Kjelsås IL har sitt årlige møte tirsdag 8. februar kl. 19.30 på Grefsen stadion.

 

SAKLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 3. Valg av møteleder
 4. Årsberetning 2021
 5. Regnskap 2021
 6. Innkomne forslag
 7. Orienteringsgruppas fremtid

 

I protokollen fra det årlige møtet i fjor, 17.02.21 står det:

 1. Dette årlige møtet ønsker at det nedsettes en sentral prosjektgruppe med målsetting om at driften av o-gruppa skal fortsette
 2. Det settes av kr 150 000 til prosjektet
 3. Dersom prosjektet ikke lykkes, vil det årlige møtet i 2022 ta stilling til om gruppa skal nedlegges.
 4. Dersom det blir nedleggelse, vil midlene overføres til anleggsfondet og øremerkes klubbhus

 Hvordan har det gått med prosjektgruppas arbeid? Leder orienterer.

 Dersom gruppa blir nedlagt, bortfaller de to neste punktene:

8.  Budsjett 2022

 9. Valg (ikke på valg: leder og kasserer)

 • Sekretær
 • Styremedlem

 

Forslag sendes innen 31. januar til leder Hilde Ståhlbrand         hilde.sta17@gmail.com   SMS 908 92 330

 

StyretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.