Utsatt oppstart etter nyttår

Postet av Brusand Idrettslag den 22. Des 2021

Turngruppa har bestemt at oppstart for alle turnparti, voksne og barn, blir hverfall ikke før uke 3. Dette pga koronasituasjonen vi står i, og pga smittesituasjonen i kommunen akkurat nå. Det vil bli tatt stilling til om det blir uke 3, eller om det blir utsatt mer etter nyttår, når vi ser situasjonen litt mer ann.


Håndballgruppa har og bestemt at håndballen ikkje vil starte opp i uke 2 som tidligere planlagt. Kommer tilbake med når oppstart blir.


Ønsker å benytte sjansen til å ønske alle

GOD JUL og GODT NYTTÅR.
Årsmøtet 2021

Postet av Brusand Idrettslag den 3. Jun 2021

         
Hovedstyret i Brusand IL kallar inn til årsmøte torsdag 10. juni 2021 klokka 19.00 i aulaen på Ogna Skule.
                                                                                                

Velkommen til Årsmøte 10.06.2021 i Aulaen på Ogna skule kl: 19.00
møt opp litt før slik at registrering av fremmøtte ikke skal ta for mye tid inn i årsmøte.
Det vi bli faste plasser og ingen servering på dette møtet desverre.
vedlagt er sakspapirer til årsmøtet.

Årsmelding 2020 

Året 2020 har vore spesielt for Brusand Idrettslag, slik det har vore for resten av Noreg og verda. 12. mars stengde landet ned på grunn av pandemien, og resten av idrettsåret vart prega av dette. Trening, kampar og arrangement vart avlyst i fleire månader. Då landet forsiktig opna att, kunne treningane kome i gang igjen, med smittevern i fokus. Hovudstyret har hatt styremøte 13 og har handsama 35 saker i løpet av året. Sjølv om situasjonen som følgje av koronapandemien har stått i fokus, har fleire saker vorte drøfta. Organisering av dugnad, reinhald i hallen, robotklyppar på Kvalbein og medlemskontigent er nokre av dei. 

Den sportslege drifta av laget har vore hardt ramma av pandemien, og hovudstyret er imponert over korleis dei ulike gruppene har handtert dette. Då ein fekk lov å starte opp at aktivitetane for ungar, vart dette organisert på ein flott måte, med smittevern i fokus. 

På Låfte har det også blitt lagt ned ein formidabel jobb for å halde treningssenteret ope i dei periodane det har vore lov. Nytt av året er oppstart av yoga, eit tilbod støtta av Folkepulsen i Hå kommune. Interessa og oppslutnaden var stor heilt frå oppstarten. 

Av arrangement vart det meste avlyst etterkvart som ein såg omfanget av koronavirus og smitteverntiltak. Likevel klarte Bedriftsidretten i Rogaland og Brusand Idrettslag å gjennomføre Kystjegerløpet i september. Den årlege idrettsbasaren vart gjennomført på alternativt, digitalt vis. Loddsal føregjekk på Facebook og idrettslaget si nettside, noko som viste seg å vere suksess. Vinnarar vart òg annonsert digitalt. 

På grunn av pandemien vart også årsmøtet utsett 4 månader. 

Medlemstalet i 2020 har vore 410 (440 i 2019), inkludert 4 æresmedlemmar: Ivar Bøe, Martin Brunes, Knut Nygård og Odd Sigve Omland.

Hovudstyret i 2020 har vore: 

 • Leiar: Per Kåre Fuglestad 
 • Nestleiar: Øyvind Sveinsvoll 
 • Sekretær: Merete Kvalbein Friestad 
 • Kasserar: Alf Kåre Sirevåg 
 • Styremedlem: Lene Qvalbein Kverme 
 • Styremedlem: Jan Gaute Friestad 

For idrettsgruppene har desse møtt: 

 • Fotball: Per Kristian Vold 
 • Handball: Elin Synnøve Siqveland 
 • Barneidrett: Siv Tone Olsen 
 • Treningssenteret: Tove Anita Helvik 
 • I tillegg har dagleg leiar, Odd Egil Stokkeland, vore med på styremøta.

Hovudstyret vil takke medlemmer, samarbeidspartnarar, sponsorar og alle andre som deltek for å gjere Brusand idrettslag til eit lag der alle kan kjenne seg heime.

 BIL-posten :

Det var valgkomiteen årsmøtet 2020 som foreslo for årsmøtet å sette inn en egen komite til å styre div media for bedre oversikt og kontroll. Elisabeth fikk i oppgave å invitere med seg personer en kunne tenke hadde interesse og glede av å bidra i denne komiteen. Bjørg Ueland og Egil Jostein Ueland ble spurt og sa ja, og sammen danner vi tre redaksjonen. Vi skal ta ansvar for idrettslaget sin hjemmeside og sosiale medier sammen med BIL-posten. Vi oppdaget ganske snart at det var behov for en bedre leverandør av hjemmesidene, som kunne tilby flere nødvendige verktøy som registrering av dugnad, forenkle deling av div informasjon, medlemsregister mm. Så de siste mnd har vi - sammen med enkelte fra hovedstyret, fått opplæring og gått i gang med den nye hjemmesiden levert av IdrettenOnline. Anbefaler alle medlemmer i Idrettslaget å laste ned appen deres for oppdatert informasjon fra Idrettslaget. 

Facebooksidene har også fått et løft. Hovedstyret har også tilgang her slik at den enkelte leder kan dele informasjon som vedrører fotball, håndball, Låftet osv. 

Vedrørende  BIL-posten så ønsker vi mer et «bygdeblad» i tillegg til informasjon om Idrettslaget/Ognahallen. Det har vært en læringsprosess i det å samle riktig info fra riktige kontaktpersoner. Og ikke minst å danne selve oppsettet av bladet. Mye å lære enda men vi synes det er kjekt å løfte frem det som skjer rundt oss på Sirevåg/Ogna/Brusand , løfte frem forskjellige folk som er engasjerte i Idrettslaget og ellers, og peke på de tilbud som finnes for alle mennesker i alle aldrer. Tips til hva leserne ønsker å høre mer om tar vi gjerne i mot!

Vi er glade for tilbakemeldinger, og vil fortsette med å utvikle nettsidene, sosiale medier og BIL-posten mest mulig brukervennlig. 

Fotball 

Fotball Styret har i 2020 bestått av: 

 • Leder: Per Kristian Vold 
 • Nestleder: Joakim Nord-Varhaug 
 • Sekretær: Ane Sirevåg 
 • Seniorleder: Jone Nygård 
 • Ungdomsleder: Marte Fjellheim Svihus 
 • Materialforvalter: Torbjørn Nygård 
 • Styremedlem: Anne Lunde Tuen 

Det har vært avholdt 10 styremøter i tillegg til 3 lagledermøter i løpet av 2020. Vi har hatt 11 aldersbestemte lag med 22 trenere/lagledere. Vi har stilt med følgende lag: 

 • Gutter 6 år: Karl Johan Matningsdal og Elin Stokkeland Sirevåg 
 • Jenter 6 år: Karl Johan Matningsdal og Elin Stokkeland Sirevåg 
 • Gutter 7 år: Vincent Vestvik og Alice Herredsvela Qvalbein 
 • Jenter 7 år: Vibeke Nygård Apneseth, Ronny Stokkeland og Ane Trahaug Sirevåg 
 • Gutter 8 år: Tor Magnus Sirevåg og Per Kåre Fuglestad 
 • Jenter 8 år: Marte Fjellheim Svihus, Jan Roar Burås og Helge Arild Kindervåg 
 • Gutter 9 år: Stian Tuen, Roger Haver, Johan Haugstad og Juanita Nygård 
 • Jenter 10 år: Marte Fjellheim Svihus og Tor Stian Friestad 
 • Gutter 10 år: Morten Østbø 
 • Gutter 13 år: Robertas Zevzikovas, Arild Skretting, og Lisbeth Haugen 
 • Gutter 14 år: Karl Johan Apneseth og Lisbeth Haugen 

A-laget fikk hele sesongen spolert pga corona. De spilte 6 treningskamper før det ble slutt i midten av mars. Spillerne trente godt hjemme frem til sommeren da det ble klart at det ikke ble sesong. Lyden i troppen er god og vi satser like sterkt mot 2021 sesongen som blir i 5. divisjon. A-laget ble i år trent av John Garvik som hadde med seg Brynhild Høiland. 

Vi skulle ha arrangert 6 og 7 års turnering i juni. Det er en kjekk turnering som inspirerer både unge og voksne til skikkelig idrettsglede. Den måtte avlyses pga corona. 

Av dugnad i 2020 så hadde vi kakesalg på våren, kystjegerløpet. I tillegg til dette har A-laget stilt opp på maling av innbytterbuer, speakerbu, salgsbua og brakke på Ogna. 

Grunnet coronaviruset har vi ikke hatt mulighet til å ha felles avslutning i hallen i år. De fleste lagene har hatt avslutning hver for seg. Noen har vært på bowling mens andre har hatt pizza, pølser, kake og brus privat.

A-laget har hatt avslutning privat i år. Der de delte ut utmerkelser for årets sesong. Alt av felles avslutninger ble avlyst. 

Handball 

Håndballstyret: 

 • Leder: Elin S Siqveland 
 • Nestleder: Ernst Magne Haver 
 • Materialforvalter: Siv Tone Amundsen 
 • Styremedlem: Roger Haver 
 • Styremedlem: Janne H Berge

Trenere: 

 • Mini 6: Trude Mattingsdal, Mari Rosland, Elin S Sirevåg 
 • Mini J7: Anne Lunde Tuen, Klara Sandve 
 • Mini G7: Ernst Magne Haver, Alice Qvalbein, Pille-Riin Peelmann 
 • G10: Siv Tone Amundsen, Elin S Siqveland, Susanne Nøttveit 
 • J12: Janne H Berge, Siv Tone Amundsen

I år har vi vært ca 60 aktive spillere på håndballen, noe som er en liten oppgang fra i fjor. Sesongen i vår fikk en brå avslutning der all aktivitet ble stengt ned grunnet covid-19, alle kamper og planlagte turneringer ble avlyst. 

Det har vært et krevende og spesielt år med mindre aktivitet og nye rutiner og forholde seg til. Mini håndball har etter oppstart i høst ikke fått lov å reise på turnering, Aktivitetsserien har redusert antall kamper og arrangement, og det er endret på alle rutiner i forhold til å gjennomføre kamper og arrangement. 

Trenerkurs og andre møter/kurs i regi av håndballkretsen har enten blitt avlyst eller gjennomført via Teams, noe vi håper endrer seg til høsten igjen. Grunnet smittevernrutiner har det ikke vært mulig å gjennomføre årlig “Kick Off” eller andre sosiale arrangement i regi av håndball i hallen i år, men vi planlegger for å gjennomføre dette til sesongstart i høst. 

Det har blitt brukt mye tid på å skrive og endre rutiner etterhvert som smitteverntiltak har endret seg, men vi håper at det utover sommeren kan normalisere seg og at vi til høsten kan gjennomføre turneringer, aktivitetsserie og kamper som før. Håndballstyret har også i år samarbeidet med håndballkretsen og tilbudet “klubbhuset”, men dette har også vært noe redusert grunnet covid-19. 

Vi i håndballstyret vil rette en stor takk til trenere, lagledere og alle foresatte som har lagt ned ekstra mye arbeid det siste året for at alle barn som spiller håndball skal få et godt tilbud til tross for en spesiell situasjon.

Innkalling Årsmøtet 2020.pdf
Sak 7 Årsmelding 2020 (1).pdf
Sak 8 Brusand Idrettslag_årsregnskap 2020 med revisjonsberetning.pdf
Sak 8 Kontrollutvalgets beretning 2020 - Brusand Idrettslag_Signert.pdf
Sak 9 Budsjett.pdf
Sak 10 langtidsplan 19-21.pdf
Sak 10.1 Investeringsplan.pdf
Sak 10.2 Sammenslåing med Brusand turn.pdf
Sak 11 kontingent.pdf
Sak 12 Lov for Brusand Idrettslag - sist endret 130120.pdf
Sak 12 Organisasjonsplan.pdf
Sak 13 valglister.pdfKake fra O.C. Roxman på bingoen den 16.05.2021

Postet av Brusand Idrettslag den 16. Mai 2021

Tusen takk til O.C. Roxman som sponset denne fantastiske kaken til kveldens bingo.Bobiltreff Årsmøte

Postet av Brusand Idrettslag den 27. Apr 2021

Datoen er satt til 21-23.mai 2021Barneidretten 2021

Postet av Brusand Idrettslag den 2. Mar 2021

«Barneidretten er for alle barn mellom 4 og 5 år. 

Vi har pleid å ha treningstider tirdager eller torsdager. Men p.g.av plassmangel i hallen og  restriksjoner  angående Covid19 har det vært lite i år. 

Vi håper å få starte opp igjen til høsten, ca. i september 2021. 

MVH leder for Barneidretten»

Siv Tone